آیا مالیدن الکل می تواند ویروس ها را از بین ببرد؟

آیا مالیدن الکل می تواند ویروس ها را از بین ببرد؟

آیا مالیدن الکل می تواند ویروس ها را از بین ببرد؟

 

۹۰ درصد مالش الکل نسبت به سایر اشکال شستشوی دست در برابر ویروس ها مؤثر است.

ایزوپروپیل الکل باعث کاهش ۹۹٫۹۹٪ یا بیشتر کل باکتریهای غیر اسپور در کمتر از ۳۰ ثانیه، در آزمایشگاه و روی پوست انسان می شود. …

ضد عفونی کننده الکل اکثر باکتری ها و قارچ ها را از بین می برد و برخی از ویروس ها را متوقف می کند.