آیا می توان از پراکسید هیدروژن برای ضدعفونی کردن استفاده کرد؟

آیا می توان از پراکسید هیدروژن برای ضدعفونی کردن استفاده کرد؟

علاوه بر تمیز کردن ، از پراکسید هیدروژن می توان برای ضد عفونی کردن وسایل اطراف خانه استفاده کرد.

 

فقط آن را اسپری کنید، اجازه دهید حباب ها فروکش کنند و تکرار شوند.

 

شما همچنین می توانید چیزهایی را در آن خیس کنید تا ضد عفونی کننده آنها مانند تمیز کردن دماسنج با پراکسید هیدروژن (بله هر نوع دماسنج) باشد.