اسپیسر سبک

این اسپیسرها مخصوص سطح افقی و جهت استفاده در کارهای سبک با قطر میلگرد پایین تا 16mm و بار نقطه ای تا 25 کیلوگرم می شود. بیشترین مورد استفاده از این اسپیسرها در سقف های سبک و دال های کامپوزیت و کف سازی بافته شده با میلگردهای سبک می باشد. میزان مصرف اسپیسرهای سبک به طور متوسط در هر متر مربع از مساحت شبکه آرماتور بندی 4 عددی می باشد.

کد شرح کالا پوشش بتنی سایز میلگرد تعداد در بسته
12 اسپیسر سبک 20 20 16-6 1000
13 اسپیسر سبک 25 25 16-6 1000
14 اسپیسر سبک 30 30 16-6 1000
15 اسپیسر سبک 40 40 16-6 1000
16 اسپیسر سبک 40 50   1000
17 اسپیسر سبک 75 75 16-6 500