بازسازی نمای برج ها و ساختمانهای قدیمی

بازسازی نمای برج ها و ساختمانهای قدیمی

بازسازی نما و تأثیر آن در شاد و جذاب نگاه داشتن چهره شهر ها همواره مورد توجه جوامع و متخصصین بوده است.

در همین راستا مصالح و روش های متعددی تا به امروز جهت بازسازی نما های کهنه، فرسوده و کثیف تولید گشته و در دسترس قرار گرفته اند. از مهم ترین عوامل تعیین کننده در انتخاب روش بازسازی نما هزینه تمام شده بازسازی و سرعت انجام عملیات اجرایی را می توان نام برد.

لذا با توجه به هزینه تمام شده پوشش نمای SKC در مقایسه با سایر روش های موجود در بازار، امکان اجرای آن بر سطوح با جنس مختلف و سرعت اجرای آن بی شک می توان این پوشش را یکی از بهترین روش های بازسازی نما به شمار آورد.

روش کار جهت بازسازی نمای ساختمان به شرح ذیل می باشد:

1- شستشوی نما (جهت زدودن دوده از روی نما و کنده شدن تبله های زیرکار)

2- لکه گیری یا در صورت نیاز سیمانکاری زیرکار

3- پاشش محصول SKC روی نما با ضخامت مناسب

4- در صورت تمایل کارفرما، اجرای پوشش نانویی روی نمای اجرایی

مشاوره و سفارش: 09127650471