بررسی تاثیر روانی رنگ و رنگ کاری بر دکوراسیون داخلی

در این مقاله به بررسی تاثیر روانی رنگ و رنگ کاری بر دکوراسیون داخلی پرداخته شده است

رنگ تاثیر فیزیکی و روحی خاصی را بر روي افراد میگذارد و افراد واکنش هاي متفاوتی نسبت به رنگ هاي مختلف از خود نشان می دهند، عکس العمل افراد به فاکتورهاي متعددي نظیر فرهنگ، جنسیت، سن، موقعیت احساسی و ذهنی، به تجربه هاي خاص فردي بستگی دارد. البته نوع و شدت این واکنش ها نیز منحصر بفرد است .

رنگ ها داراي نیروي خاصی هستند و هر یک از طیف ها یک احساس عمیق را در محیط القا می کنند. رنگ ها عمیقا بر حالات، روحیه، رفتار و روابط عمومی و اجتماعی تاثیر میگذارند و سبب میشوند شما شدیدا احساس اعتماد به نفس و یا احساس نشاط  و سرزندگی کنید و همچنین این امکان وجود دارد که احساس کسلی و بی حوصلگی را به شما القا کنند. رنگی که براي دکوارسیون اتاق هاي منزل خود انتخاب و استفاده میکنید نیز عمیقا در حالات روحی و روانی حاکم در منزل شما موثر است.

بنابراین به نقش و تاثیر انواع رنگها در محیط بایستی توجه داشت تا انتخابی صحیح و مفید داشته باشید و بتوانید از محیط پیرامون خود لذت ببرید. در رنگ کاري فضاي داخلی بسته به محیط بایستی فاکتور هاي متفاوتی را در نظر گرفت :

–   سن کاربر؛

–   نوع فعالیت؛

–  رنگهاي طبیعی موجود در محیط؛

– شکل و حالت آیرودینامیکی محیط.

رنگ یکی از جالب ترین جنبه هاي دکوراسیون است. طراحان دکوراسیون امروزه بیش از هر چیز به سلیقه و روحیات ساکنین خانه توجه میکنند. هر یک از ما احتمالاً ایده هایی درباره رنگ هاي مورد علاقه خود داریم و انتخاب و سلیقه ما اغلب بهترین راهنما براي انتخاب مجموعه رنگی مناسب براي محل زندگی و منزلمان است.

امروزه ثابت شده است رنگ ها براحتی روي سیستم عصبی، قدرت بینایی، سیستم گوارش، حالات روحی روانی افراد و اخلاق فردي آنها تاثیر میگذارند، بنابراین براي استفاده مفید از رنگ لازم است اثر روانشناختی آن را که میتواند در انتخاب دکوراسیون، لباس، محیط و… وارد عمل شود، درك کنیم.

گاه به کارگیري رنگ هاي نامناسب ، تاثیرات منفی بر مذاهب، فرهنگها، خلق و خوي افراد و راندمان کاري گذاشته که در دراز مدت تاثیرات مخرب آن آشکارا به چشم میخورد.  طراحی داخلی و ساختمانی شامل کاربردي از بسیاري از عناصر بهم پیوسته از قبیل ، فضا ، شکل ، ساختار ، نور ، بافت می شود و یکی از تصمیمات مهم در مورد دکوراسیون داخلی رنگ و رنگ کاري میباشد.

رنگ جزء مهمی در ایجاد سطح کیفی داخل ساختمان است، می بایست قبل از هرچیز طرح کلی رنگ را در روند طراحی مورد بررسی قرار داد. بهترین رویکرد نسبت به انتخاب رنگ این است که آن را جزء مهمی در طراحی در نظر بگیرم به جاي آنکه آن را به شکلی سطحی و پیش پا افتاده بعد از اتمام کار مورد توجه قرار دهیم .

طراحی موثر رنگ ها هیچ هزینه اضافی در ساخت و نوسازي داخل ساختمان تحمیل نمیکند. فقط کافی است که آن را از جلوتر در دستور کار قرار دهیم. بهترین کار این است که رنگ هاي وسایل و دیوارها را به منظره جزئی در اهداف کلی طراحی در نظر بگیریم . آیا محیط باید آرام بخش یا شاد یا هیجان انگیز باشد ؟ آیا سطح داخلی باید یک پیش زمینه خنثی را براي اساس منزل داشته باشد و یا خود به تنهایی تند و چشمگیر به نظر برسد ؟ موفقترین طراحی هاي داخلی رنگها در مقابل اهداف کلی طراحی بسیار تاثیر پذیرند.

اولین گام تعیین اهداف طراحی است . سپس مشخص کنید که آیا رنگ می تواند در پدید آوردن حالتی به کار رود یا به عنوان راه حلی براي مشکلات مربوط به طراحی داخلی عمل کند. رنگ، ابزار مناسبی براي جلب توجه به سوي جنبه هاي مطلوب و یا استتار جنبه هاي نامطلوب محیط است . برخی از وظایف مهمی که بر عهده رنگ است شامل موارد زیر است

–   برانگیختن احساسات و ایجاد حال و هواي خاص در محیط.

–   متمرکز و یا منحرف کردن توجه.

–   تنظیم مقیاس فضا براي این که کوچکتر و یا بزرگتر به نظر برسد.

–   تقسیم و تعیین فضا.

–   وحدت و یا یکپارچگی فضا.

   آشنایی با تأثیر رنگ در چیدمان

همه ما بارها و بارها اهمیت رنگ ها را در زندگی حس کرده ایم. این عنصر اساسی در چیدمان منزل نیز نقش تأثیرگذاري دارد. بنابراین، با بهره مندي از آن می توانیم خانه اي شاد، دل انگیز و امن داشته باشیم . به همین دلیل لازم است زبان و معناي رنگها را بدانیم تا بدرستی از آنها استفاده کنیم.

تناسب با فضاي خانه از الگوهاي هماهنگ زیر در چیدمان منزل می توان استفاده کرد :

 

· الگوي تک رنگ:  در این الگو می توان از یک رنگ براي چیدمان محیط بهره برد.

·  شیوه کنتراست : در این روشبا استفاده از دو رنگ متضاد نظیر آبی و نارنجی می توان فضایی دلخواه ایجاد کرد.

·  الگوي مشابه : در این روش اگر رنگ زرد را انتخاب می کنید، می توانید براي تکمیل از رنگ هاي نارنجی بهره بگیرید.

· استفاده از رنگ هاي گوناگون : این شیوه گرچه الگویی رایج است، اما باید توجه داشت در این روش، هماهنگی رنگ ها دقیق صورت بگیرد تا از نظر زیباشناسی چشم نواز باشد.

 اثرات روانی رنگ ها در محیط کار

تحقیقات کم و پراکنده اي پیرامون اثرات رنگ بر افزایش کارایی در سازمان و نیز مخاطبان سازمان انجام گرفته اما هیچ یک از این تحقیقات به صورت تخصصی به این موضوع نپرداخته است و همچنان این موضوع در مهجوریت به سر میبرد. شاید دلیل اصلی آن تنوع حوزه هاي فرهنگی و مدیریتی در سازمان ها باشد که در کنار توجه به ابعاد روانشناختی فردي ابراز نظر مطلق و علمی را دشوار میکند.

نقش رنگ در آراستگی و ایمنی محیط کار و زندگی

 مشاهده رنگ یک واقعیت روانشناسی میباشد که از واقعیت شیمیایی رنگ متمایز است، یعنی مساله رویت رنگ با ساختمان بنیادي رنگ تفاوت دارد. همان گونه که ارتعاشات صوتی می تواند از راه گوش خوشایند و لذت بخش و قابل درك باشند، رنگ نیز پدیده اي است که از راه چشم اثرات مفید یا مضري می تواند در مغز انسان داشته باشد و لذا مساله رنگ از بسیاري جهات بررسی می گردد به نحوي که :

1- هنرمند به اثرات رنگ از نظر زیباشناسی توجه دارد و نفوذ معنوي رنگ و خلاقیت آن را بررسی می نماید.

2- روان شناس علاقه مند به شناسایی قدرت اثر تشعشعات رنگی روي مغز و روح آدمی است.

3- فیزیولوژیست اثرات نور و رنگ را بر روي اعضا مختلف بدن مطالعه می نماید و مساله دیدن یکی از مسائل مورد مطالعه فیزیولوژیکی می باشد.

4-  شیمیست بر روي ساختمان ملکولی رنگ ها و رنگدانه ها و ذرات جسم سنگین و تهیه رنگ از مواد اولیه و غیره بررسی می نماید.

5- و بالاخره فیزیکدان نوع انرژي، نوسانات، اختلاط انوار رنگی طیف، تجزیه نور، فرکانس و طول موج اشعه هاي رنگی و رده بندي رنگ ها و اندازه گیري آنها را مورد بحث قرار میدهد.

6- در صنایع نیز رنگ به عنوان عامل کمکی در تامین ایمنی، وسایل ارتباطی، تزیین، رمز و نشانه، حفاظت و نظایر این ها و براي مقصود معین به کار گرفته میشود.

از این تأثیر امروزه در ساختمان منازل مسکونی و دفتر کار استفاده می شود و براي انتخاب در کارگاه ها و ماشین ها به کار میرود زیرا انتخاب رنگ مناسب باعث ازدیاد قدرت کارگران و افزایش حجم تولید می گردد، به طوري که یک کارخانه جوراب سازي در آلمان توانست با استفاده از این مسئله تولید خود را 20درصد افزایش بخشد.