حلال هاي 404 ، 406 و 410

حلال هاي 404 ، 406 و 410

حلال هاي 404 ، 406 و 410

ساختار حلال هائي هستند، متشكل از هيدروكربن هاي پارافيني با تعداد C5-C8

410     406     404
113-55     80-62     143-60     Distillation range°C
TBR     TBR     TBR     Density@ 15°C Kg/L
25 (min)     25 (min)     25 (min)     Color, saybolt
1     –     –     Copper strip, 3brs@100°c
–     1     1     Copper strip, 3brs@50°c
Neg.     Neg.     Neg.     Doctor test
0.05     0.05     0.05     SulphurTotal (max) %mass
TBR     7 (max)     TBR     Aromatic content %vol

كاربرد

به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ
به عنوان يكي از مواد متشكله تاير، حلال لاستيك و رزين، چسب ها و چسب هاي نواري
به عنوان حلال در صنايع شيميائي، آرايشي و غذائي

حلال هاي 400 و 409 (آروماتيك بالا)

ساختار

بخش اعظم حلال 409، از هیدروکربن های آروماتیک (بیش از 75 درصد)، عمدتاً از نوع تولوئن تشکیل شده است.

حلال 400 با دارا بودن حداقل 30 درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی نیز است.

مشخصات

409     400
106-123     45-150     Distillation range °C
25 (min)     25 (min)     Color, saybolt
1     1     Copper strip, 3brs@100°c
Neg.     Neg.     Doctor test
0.05     0.01     SulphurTotal (max) %mass
75 (min)     30 (min)     Aromatic content %vol

كاربرد

به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ
به عنوان رقيق كننده در ساخت چسب ها
به عنوان ماده متشكله تينر

حلال هاي 402 و 403

ساختار

وایت اسپریت ها مخلوطی از هیدروکربن های پارافینی و آروماتیکی با دامنه تقطیر 200 – 142 درجه سلسيوس هستند . این حلال ها، مایعاتی شفاف، به رنگ آب و دارای بوی ملایم بوده، از لحاظ شیمیائی پایدارند و خورندگی ایجاد نمی کنند.

مشخصات

403 (light)     403     402
125-175     152-198     142-198     Distillation range °C
0.0775     TBR     0.775     Density@ 15°C Kg/L
–     38     38     Flash point, tag°c (min)
21     34     –     Flash point, Abel°c (min)
10 (min)     21 (min)     25 (min)     Color, saybolt
Neg.     Neg.     Neg.     Doctor test
0.05     0.2     0.05     Sulphur Total %mass (max)
45 (min)     45 (min)     20 (max)     Aromatic content %vol

كاربرد
به عنوان حلال در تینرهای رنگ و لاک الکل
به عنوان حلال خشک کن رنگ ها
به عنوان حلال در چاپ پارچه
به عنوان حلال چربی گیر از سطوح فلزات
به عنوان حلال واکس های مخصوص اثاثیه منزل، مبلمان، کف پوش ها و همچنین واکس کفش
به عنوان حلال خشك شوئي