خدمات کار در ارتفاع بدون داربست با طناب

خدمات کار در ارتفاع بدون داربست با طناب

با هدف رفع نیازهای فزاینده خدمات در ارتفاع و دسترسی عمودی، این گروه قصد دارد تا با ترکیب تجهیزات مدرن دسترسی , تکنیک ها و آموزش راهی امن ,کار آمد و مقرون به صرفه برای دسترسی به هر نقطه از ارتفاع را فراهم کند.

شرکت های کار در ارتفاع
کار با طناب
کار در ارتفاع بدون داربست
شرکت کار در ارتفاع

  • نماشویی
  • مقاوم سازی (تثبیت سنگ نما)
  • نور پردازی نما
  • ترمیم نمای ساختمان
  • رنگ امیزی ساختمان
  • رنگ امیزی نما
  • و انواع خدمات صنعتی کار با طناب
  • اجرای انواع رزین نما
  • اجرای نانو

 

 

photo591471362811471998

کار در ارتفاع

photo591471362811471999

شستشوی نما بدون داربست با طناب

photo591471362811472000

ترمیم نما با طناب بدون داربست

photo591471362811472001

رنگ آمیزی نما بدون داربست با طناب

photo591471362811472002

ترمیم و بازسازی نما بدون داربست

%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9

نماشویی ساختمان بدون داربست با طناب

اجرای رزین و نانو کردن نما بدون داربست