خصوصیات و مشخصات نانو

خصوصیات و مشخصات نانو

 • پس زدن آب از روي سطوح
 • عدم چسبيدن آلودگي و كثافات بر روي سطوح
 • عدم رسوب گرفتن سطوح
 • عدم رؤيت توسط چشم
 • پايدار نمودن سطوح در برابر فرسايش
 • ممانعت از خوردگي سطح توسط هوا
 • جلوگيري از رشد قارچ ها
 • سهولت پاكيزگي
 • صرفه جويي در آب و مواد پاك كننده
 • مقاومت بالا تا حدود 400 درجه سانتي گراد
 • براي بدن مضر نمي باشد و مصموم كننده نيست