محافظت از آجر نما و سنگ نما در برابر رطوبت بوسیله تکنواوژی نانو

محافظت از آجر نما و سنگ نما در برابر رطوبت بوسیله تکنواوژی نانو

آجرنماها :

آجرها از ده هزار سال پیش در ساختمان ها بکار می رفته است اما حمایت از آن در مقابل نفوذ آب، زاییده نانو تکنولوژی در قرن بیست و یکم است. باران روی سطح آجر را می پوشاند و آب به درون تخلخل ها نفوذ میکند. شب هنگام، آب یخ می بندد، منبسط شده و باعث ایجاد ترک و شکست در آجر میگردد.

تولید محصولات نانو  بیرنگ، از نفوذ آب بر روی اینگونه سطوح جلوگیری نموده و در دراز مدت باعث آبگریزی و تمیزی سطح و جلوگیری از شکست فاجعه آمیز در سطوح آجری می شود.

سنگهای نما:

سنگ های نمای ساختمان بسیار فشرده است و آب کمتر درون آن رسوخ می کند اما ماندن و پهن شدن آب روی سنگ ها باعث ایجاد رسوب، غشاء زیستی و نفوذ جامدات معلق در سنگ میشود و اینها عواملی هستند تا جلبک ها بر آن چسبیده و رشد کنند.

جلبک باعث رشد فزاینده مجموعه ای از کپک ها، باکتریها و سایر میکروارگانیسم ها می گردد که مجموعه ای مضر برای سلامتی انسان و ظاهر سنگ ها هستند. در اثر اعمال پوشش ضد آب کننده نانو بر روی سنگ، جلبک و به تبع آن قارچ و کپک نیز فرصتی برای رشد پیدا نکرده و ظاهر سنگ تمیز و زیبا می ماند.

صدمات ظاهری ناشی از جذب آب در ساختمان:

–         شوره زدگی و خسارات ناشی از نمک.

–         ترک های ناشی از تورم و انقباض.

–         قارچ ها، خزه ها و جلبک ها.

–         کپک ها و تغییرات رنگ.

–         کثیف شدگی زودهنگام.

صدمات ساختاری ناشی از جذب آب در ساختمان:

–         واکنش سیلیکاتی قلیایی.

–         یخ زدگی و ذوب شدن پیاپی آب در مصالح.

–         کربونیزاسیون، باران های اسیدی، سولفاته شدن.

–         خوردگی آهن آلات به کار رفته در ساختمان.

–         اثرات ناشی از اشعه ماوراء بنفش.