محصولی برای نانو کردن سطوح مصالح طبيعي اسفنجي شکل

محصولی برای نانو کردن سطوح مصالح طبيعي اسفنجي شکل

کد محصول: 1101-11N

ویژگی ها:

*    خواص دفع آب آن در واکنش با دي اکسيد کربن موجود در هوا گسترش پيدا مي کند.

*     جذب آب مواد را کاهش مي دهد، موجب افزايش مقاومت در برابر يخ زدگي مي گردد، عمر کار را افزايش مي دهد.

*     نفوذ عميق به داخل منافذ بدون گرفتگي آنها و فرآيند تنفس مواد را حفظ مي کند.

*     بي رنگ و ظاهر مواد حفظ مي شود.

*     نسوز، سطح پاييني از مواد آلي فرار.

*     جهت استفاده در سطوح به نسبت 1 به 10 با آب رقیق میگردد.

=====================================================

موارد کاربرد:

*    براي آبگريز کردن مصالح ساختمانی، مانند: بتن، گچ، سرامیک، سفال، سیمان، سنگ تراورتن، سنگ آنتیک و حتی دیوار کاهگلی؛

*    بعنوان افزودني در زمان توليد بتن و گیپسوم؛

*   در زمان تعمير ساختمان هاي مسکوني و صنعتي و سازه؛

*    براي پردازش مايعات حفاري براي بهبود خواص ساختاري و مکانيکي آنها در زمان حفاري چاه هاي نفت و گاز و به عنوان يک مايع افزودني در ملات سيمان.

*    به عنوان افزودنی در آسفالت برای افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی و باران شستگی و افزایش مقاومت و ضد خورندگی در برابر مواد شیمیایی.

=====================================================

خواص فیزیکی شیمیایی

Name of parameter and Standard
unit of measure Liquid SL −11N of grade V
Appearance Liquid from light yellow to brown
Density at temperature (20+0,5) °С, g/сm3 1,14 − 1,30
Alkalinity in terms of КOH, % Not more than 17
Mass fraction of solids, % 23 − 33
Water-repellent ability Passed the test

کد محصول: 1101-11K

ویژگی ها:

*    خواص دفع آب آن در واکنش با دي اکسيد کربن موجود در هوا گسترش پيدا مي کند.

*     جذب آب مواد را کاهش مي دهد، موجب افزايش مقاومت در برابر يخ زدگي مي گردد، عمر کار را افزايش مي دهد.

*     نفوذ عميق به داخل منافذ بدون گرفتگي آنها و فرآيند تنفس مواد را حفظ مي کند.

*     بي رنگ و ظاهر مواد حفظ مي شود.

*     نسوز، سطح پاييني از مواد آلي فرار.

*     جهت استفاده در سطوح به نسبت 1 به 17 با آب رقیق میگردد.

=====================================================

موارد کاربرد:

*    براي آبگريز کردن تمام مصالح ساختمانی، مانند: انواع آجر، بتن، گچ، سرامیک، سفال، سیمان، سنگ تراورتن، سنگ آنتیک و حتی دیوار کاهگلی؛

*    بعنوان افزودني در زمان توليد بتن و گیپسوم؛

*   در زمان تعمير ساختمان هاي مسکوني و صنعتي و سازه؛

*    براي پردازش مايعات حفاري براي بهبود خواص ساختاري و مکانيکي آنها در زمان حفاري چاه هاي نفت و گاز و به عنوان يک مايع افزودني در ملات سيمان.

*    به عنوان افزودنی در آسفالت برای افزایش مقاومت در برابر ترک خوردگی و باران شستگی و افزایش مقاومت و ضد خورندگی در برابر مواد شیمیایی.

===============================================================

خواص فیزیکی شیمیایی

 

مشاوره و سفارش: 09127650471

Name of parameter and unit Standard
of measure Liquid SL −11K
Appearance and colour LTransparent or slightly turbid liquid
Density at temperature (20+0,5) °С, g/сm3 1,4±0,02
Alkalinity in terms of NaOH, % At least 23,8
Mass fraction of solids, % At least 54,0
Water-repellent ability Passed the test