مواد نانوکامپوزیت

مواد نانوکامپوزیت

مواد کامپوزیتی در حوزه‌های کاربردی متعددی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

خاصیت ماده برای کاربرد معین را می‌توان با استفاده از مواد نانوکامپوزیتی بهبود بخشید.

به همین دلیل، شاهد استفاده روزافزون از نانوکامپوزیت‌ها هستیم.

از کاربردهای نانوکامپوزیت می‌توان به استفاده از آن در صنایع بسته‌بندی، خودرو، و هوافضا اشاره کرد؛ برخی از محصولات نانوکامپوزیت نیز به‌طور انبوه در بازار تولید می‌شوند.

به هر حال، تحقیقات بیشتر درباره مسائل بنیادی در این زمینه مورد نیاز است.