نمای ماندگار با آجر پایه سنگ معدنی(سنگهاي معدني و شيل)

تنوع آجرهاي نما و توکار علل مختلفي دارد. مواد اوليه، ابعاد، کاربري محصول، رنگ و غيره از جمله علل اين تنوع مي باشد. مهمترين دليل تنوع محصول را مواد اوليه مصرفي کارخانجات تشکيل مي دهد. در ايران از قديم آجر ها با خاک هاي رسي توليد مي شده اند. اما از آنجا که خاک رسي مناسب در همه جا يافت نمي شود و خاک هاي رسي مورد استفاده معمولاً داراي مقادير زيادي آهک مي باشند، در نتيجه آجرهاي ساخته شده از اين خاک ها مطابق با استاندارد ملي ايران و استاندارد هاي بين المللي نبوده و از کيفيت مناسبي در پوشش نما برخوردار نمي باشد لذا کارخانه آجر نماچين با تلاش مستمر و طي يک دوره کار تحقيقاتي موفق شد تا با تغيير مواد اوليه از خاک رس به سنگ هاي معدني و شيل ها محصولات جديد خود را مطابق با استاندارد و مناسب جهت پوشش نما و کف فرش توليد نمايد.این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
شيل و ترکيبات سازنده
شيل نوعي سنگ رسوبي است که عمدتاً از دانه هاي ريز تشکيل شده است. مشخصه شيل دارابودن صفحات موازي و لايه لايه اي است که به سهولت ورقه ورقه مي شوند و ضخامت هر ورقه کمتر ازيک سانتي متر است. شيل ها عمدتاً ترکيبي از کاني هاي رسي و دانه هاي کوارتز هستند و رس مهم ترين جزء سازنده آنها است. رنگ شيل ها معمولاً خاکستري است. ميزان ترکيبات سازنده شيل ها تعيين کننده رنگ آنها است. براي مثال شيل هاي سياه حاوي ترکيبات کربن دار بيشتري هستند. رنگ قرمز در شيل ها به علت وجود اکسيد آهن (هماتيت) است. هيدروکسيد هاي آهن از جمله گئوتيت و ليمونيت موجود درشيل ها به ترتيب باعث ايجاد رنگ قهوه اي و زرد مي شوند. کاني هاي کلريت، بيوتيت و ايلايت در شيل ها باعث به وجود آمدن رنگ سبز در آنها مي شود .
شيل ها را از روي کاني هاي موجود در آنها به چهار دسته زير طبقه بندي مي کنند:
?شيل هاي سيليسي : قسمت عمده آن از دانه هاي ريز کوارتز تشکيل شده است. دانه هاي فلدسپات در اينگونه شيل-ها به ندرت ديده مي شود ولي سيمان آنها ممکن است آهکي ، گلوکونيتي آهن دار و کربن دار باشد.
شيل هاي?فلدسپاتي: اين شيل ها را گاهي شيل هاي کائولينيتي مي نامند و داراي بيش از 10 درصد فلدسپات مي-باشند و ماتريکس آنها از کائولينيت يا کاني هاي رسي تشکيل شده است.
شيل هاي کلريتي: اين سنگ ها حاوي فلدسپات و کوارتز و ماتريکس کلريتي هستند.?
?شيل هاي ميکادار: در اين گونه سنگ ها مقدار زيادي ورقه هاي ميکا ديده مي شودکه غالباً با سريست همراه هستند. رنگ اين شيل ها معمولاً خاکستري تا قهوه اي است ولي گاهي به رنگ قرمز و سبز نيز ديده مي شوند.
محل تشکيل شيل ها و منابع آن در ايران
شيل ها در مکان هايي تشکيل مي شوند که سرعت حرکت آب آهسته است و رسوبگذاري به راحتي انجام مي شود. بنابراين شيل ها را عمدتاً مي توان در درياچه ها، دلتاي رودخانه ها و دشت هاي رسوبي يافت.
شيل يکي از اصلي ترين سنگ هاي سازندهاي سنگي ايران است. گسترش واحدهاي شيلي تقريباً در تمام واحدهاي ساختاري کشور ديده مي شود. بيشترين گسترش واحدهاي شيلي در منطقه ي سنندج – سيرجان قرار دارند. ديگر واحدهاي ساختاري ايران که در آن شيل گسترش فراوان دارد عبارتند از منطقه البرز – آذربايجان و ايران مرکزي.
تفاوت شيل با سنگهاي معدني
تفاوت شيل با سنگهاي معدني در ريز دانه بودن شيل و نحوه تشکيل شيل است. شيل سنگ رسوبي و لايه لايه است که به راحتي اين لايه ها از هم جدا مي شوند و همچنين شيل ها داراي طيف رنگي گسترده اي هستند.
برخي از ويژگي هاي آجرهاي شيلي
üرنگ: رنگ از مهم ترين مزاياي آجرهاي شيلي است. مهم ترين ويژگي رنگ آجر شيلي طبيعي بودن آن است. لذا رنگ اين آجرها ثابت بوده و با گذشت زمان، افزايش يا کاهش دما و همچنين بارش باران و يا تابش خورشيد تغيير نمي کند. سنگ شيل در ابتدا خاکستري تا سياه است که پس از جذب حرارت در کوره به تدريج به رنگ نارنجي روشن و نهايتاً با بالارفتن دماي کوره به رنگ سياه متمايل مي شود.
عدم شوره زني: آجر شيلي به علت تفاوت در ترکيبات شيمياييüنسبت به آجرهاي سنتي (آجرهاي رسي) جذب آب پاييني دارد، رطوبت را در خود نگه نمي دارد و سريعاً آن را دفع مي کند لذا احتمال شوره زني در اين آجرها کمتر است.
مقاومت فيزيکي و شيميايي: آجرهاي شيلي در برابر اسيدها،üبازها، رطوبت، حرارت، سرماي زياد و انجماد کاملاً مقاوم هستند و از ثبات رنگ و کيفيت بالايي در برابر گازها و آلاينده هاي موجود در هوا برخوردار مي باشند.
پايداري: اين آجرها در برابر فشارهاي متعارف فيزيکي وüساييدگي مقاوم بوده لذا بر اساس آنچه در کشورهاي مختلف به صورت مشابه به کار برده شده در طول صدها سال دوام خواهند آورد
مقاومت حرارتي: آجرüشيلي در مقايسه با مصالح ديگري که در نماي ساختمان استفاده مي شوند مانند شيشه و آلومينيوم از ضريب انتقال حرارتي پايين تري برخوردار است لذا عايق حرارتي مناسبي به شمار مي آيد.
دفع رطوبت: آجر شيلي رطوبت را در خود نگه نمي دارد و سريعاً آن را دفع مي کند.ü
üمطابقت با استانداردهاي محيط زيست: منبع مورد استفاده براي آجرهاي سنتي خاک هاي کشاورزي است و از آنجا که خاک مهم ترين رکن کشاورزي است و تشکيل هر سانتي مترخاک مدت زمان زيادي طول مي کشد، لذا استفاده از منبع ديگري به غير از خاک کشاورزي جهت توليد آجر باعث حفظ محيط زيست خواهد شد.
مقايسه ترکيبات شيمايي آجر شيلي و آجر رسي
همان طور که جدول 1 نشان مي دهد وجود مواد مضر از جمله سولفاتها و بالا بودن ميزان LOI در خاکهاي رسي مورد استفاده در آجرهاي سنتي و نيز بالا بودن ميزان سيليس و آلومينيوم و ناچيز بودن مواد مضر و پايين بودن LOI مواد سنگهاي معدن و شيل ها، مهم ترين دليل برتري کيفيت آجرهاي شيلي و آجرهاي ساخته شده با استفاده از سنگ معدن نسبت به آجرهاي رسي است.