نانو – رنگ – کنیتکس – گرانولیت – پالپینگ – مینرال- ضد شوره کردن آجر

کنیتکس نانویی

این مواد روکش، نما را همیشه تمیز و براق نگه میدارد