چسب اپوکسی دو جشئی

اطلاعات در مورد محصول چسب اپوکسی دو جزئی :
http://www.mediafire.com/view/zohevy…dur-31%20N.pdf

اطلاعاتی در مورد رنگ مياني اپوكسي پلي آميد PFEP-2050 :
http://www.mediafire.com/view/2zz1cw…050-edited.pdf