کاربرد نانو سید در صنعت پلیمر

کاربرد نانو سید در صنعت پلیمر

يكی از گسترده ترين كاربردهای كامپوزيت نانوسيد، استفاده از آن برای ايجاد انواع پليمر آنتی باكتريال می باشد. پليمرهايی كه آنتی باكتريال ضد قارچ و ضد ويروس هستند و هيچگونه ضرری براي محيط زيست ندارند و برای تركيب كامپوزيت نانوسيد با انواع پليمر مانندABS  ، PET ، PP ، PE و … بهترين راه بكارگيری مستربچ مناسب با پليمر می باشد كه به ميزان 20-10رصد با كامپوزيت نانوسيد اختلاط میشود . اين امر برای بكار گيری مستربچ به همراه  گرانولهای خام در دستگاههای اكسترودر يا تزريق برای رسيدن به يك اختلاط كاملا يكنواخت در درصدهاي اختلاط 5/0-1/0 ميباشد. پليمرهای ميكس شده دارای كاربردهای مختلف صنعتی و خانگی و بيمارستانی می باشند. از جمله بدنه داخلی يخچال ، انواع فيلترهای آب و هوا ، ظروف پلاستيكی و …

كاربرد نانوسيد

 

روش اختلاط كامپوزيت نانوسيلور با انواع پليمر

بهترين روش ايجاد مستربچ و استفاده از آن در دستگاههای اكسترودر می باشد. برای ايجاد مستربچ می توان از خود دستگاههای اكسترودری كه دارای گرانول ساز هستند استفاده نمود در غير اينصورت بايستی سفارش ساخت  مستر بچ به مراكز مربوطه داده شود.

نكته 1: اگر شرايط استفاده از اكسترودر دو مار پيچه وجود داشته باشد نيازی به ساخت مستر بچ نيست و مرحلهMix  بصورت Continous ضمن ساخت محصول انجام می گيرد. همچنين اگر اكسترودر يك مار پيچه باشد و نسبت طول به قطر آن بيشتر از 40 باشد نيز می توان Mix را بدون مستربچ انجام داد.

نكته 2 : در سيستمهای تزريقی نيز با ايجاد گرانولها  قبل از استفاده به صورت مستر بچ می توان مواد نانو سيد را با پليمر Mix كرد و اگر اين شرايط وجود نداشته باشد بايد سيستم Mix به همراه تزريق چند بار تكرار شود.