کاربرد نانو شیشه

کاربرد نانو شیشه

  • حفاظت از شيشه هاي پنجره ها و ويترين مغازه ها
  • حمام و سرويس هاي بهداشتي
  • سقفهاي شيشه اي، نماي ساختمانها و كاشي ها
  • كاشي هاي ديواري
  • آينه ها
  • سلولهاي خورشيدي
  • دوش حمام، دستشويي ، وان حمام
  • گلخانه ها
  • صفحات نمايشگر، لنز دوربين، عينك