‌تميز كردن كاشي و سراميك

‌تميز كردن كاشي و سراميك

تميز كردن كاشي و سراميك:
يك پيمانه آمونياك، يك‌چهارم پيمانه جوش‌شيرين و يك‌دوم پيمانه سركه را در يك سطل آب داغ مخلوط كنيد و روي كاشي‌ها و سراميك‌ها بكشيد. از اين فرمول براي پاك كردن ديوارهاي رنگ روغني نيز مي‌توانيد استفاده كنيد