آب بندکردن، حفاظت از سطوح و تمیزکردن آسان
19 ژوئن

آب بندکردن، حفاظت از سطوح و تمیزکردن آسان

تمام اجسام جامد موجود در پیرامون ما منافذ نامرئی میکروسکوپی دارند که با  چشم غیر مسلح قادر به دیدن آن ها نیستیم. باکتری ها و ذرات ریز می توانند به راحتی در آنها نفوذ کرده و باقی بمانند و برای تمیز نگهداشتن آنها می بایست مواد شوینده شیمیایی به طور منظم مورد استفاده قرار گیرد. […]

اجرای پوشش نانویی روی سنگ (رامسر)
26 فوریه

اجرای پوشش نانویی روی سنگ (رامسر)

مواد پاک کردن روغن جلا روی نما – از بین بردن رزین روی سنگ و آجر- رفع زردی رزین روی نما- پاک کردن شوره سنگ و آجر
13 دسامبر

مواد پاک کردن روغن جلا روی نما – از بین بردن رزین روی سنگ و آجر- رفع زردی رزین روی نما- پاک کردن شوره سنگ و آجر

پاک کردن رزین روی نما – از بین بردن رزین روی سنگ و آجر- رفع زردی رزین روی نما- پاک کردن شوره سنگ و آجر