2 اکتبر

نمای رومی سنگی و سیمانی ساختمان با نانو

نحوه اجرای نمای سیمانی شسته (تصویری)
7 آوریل

نحوه اجرای نمای سیمانی شسته (تصویری)

نانو ضدآب کننده سنگ و آجر
5 فوریه

نانو ضدآب کننده سنگ و آجر

ویژگی هایی که زیرکار شما پس از استفاده ی نانو پیدا می کند: *    موجب آبگریز شدن و واتر پروف شدن کامل سطوح میگردد؛ *     خواص دفع آب آن در واکنش با دی اکسید کربن موجود در هوا گسترش پیدا می کند. *     جذب آب مواد را کاهش می دهد، […]